Nota's nieuwe stijl voor Diemen

Interactieve beleidsnota's Diemen en andere communicatiemiddelen

Opdrachtgever

Gemeente Diemen / Out in the Open

INSPIRATIESESSIE | ONTWERP | BEELD

INSPIRATIESESSIE | ONTWERP | BEELD

Vraag

De gemeente Diemen wil dicht bij haar burgers staan en zoekt manieren om het beleid beter met de inwoners te communiceren. Vuistdikke nota’s worden niet gelezen, ook te weinig door collega’s onderling. Duidelijke richtlijnen voor het maken van een nota zijn er niet.

Resultaat

Digitale nota’s met een overzichtelijke structuur, heldere navigatie en meerdere tekstlagen: behapbaar voor de vluchtige lezer, maar tegelijkertijd interessant voor ieder die zich verder wil verdiepen. Met gebruik van o.a. filmpjes, illustraties en fotografie. Iedereen is meegenomen in het proces naar deze nieuwe stijl nota's onder andere door interviews en een inspiratiesessie met de beleidsmedewerkers.

Meer producten voor Diemen
We hebben meer producten ontwikkeld die complexe informatie helder overbrengen en laagdrempelig zijn voor verschillende doelgroepen in de gemeente. Zoals flyers (print en online) in de serie ‘Diemen Helpt’, een animatie die uitlegt hoe schuldhulpverlening werkt en workcharts voor intern gebruik.

Samenwerking

Astrid Prummel: strategisch advies, interviews, redactie / Gemma Pauwels: animatie

© 2024 Made by Mozes

© 2024 Made by Mozes

© 2024 Made by Mozes