M 06 3377 3172

Creatief concept

Concept, ontwerp en beeld voor uitgaven. School2Care is een combinatie van onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding. Een nieuwe kans voor jongeren die niet of nauwelijks naar school gaan. Dit boekwerk is een portret van School2Care. Met collages van eigen fotografie en bestaande middelen heb ik een visueel beeld van deze wereld gecreëerd voor een laag budget. De leerlingen mochten niet herkenbaar in beeld.  Tekst: Karin Schaafsma (DSP-groep)